Vården hos oss

Barnläkarmottagning

Huddinge BUMM är en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning där du kan få professionell hjälp för ditt barn. Vi är ett team av specialister, barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterska, legitimerade psykologer och medicinska sekreterare med mångårig erfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård.

Vi hjälper barn och ungdomar från 0 till 17 år med frågor där barnmedicinsk kompetens behövs.

För de barn under 1 år som redan går på mottagningen kan vi, om tid finns, erbjuda akuttider för bedömning av till exempel astma. Dessa tider bokas samma dag.

AD(H)D-utredning och medicinsk behandling

Neuropsykiatriska utredningar utförs i team, det vill säga barnläkare och legitimerade psykologer går igenom underlaget från förskolan/BVC och träffar barnet och familjen. Efter psykologtester och eventuell konsultation med logoped/arbetsterapeut/sjukgymnast diskuterar teamet hela utredningen och gör en sammanfattande bedömning.

Remissunderlaget för AD(H)D- utredningar till Huddinge BUMM ska innehålla:

  • Pedagogisk beskrivning från förskolan/skola
  • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
  • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen
Väntetiden för en neuropsykiatrisk utredning hos oss är för närvarande cirka 1-2 månader (uppdaterat 2019-09-02). Familjer som väntar på utredning på en annan mottagning kan få sin remiss skickad till oss. Kontakta mottagningen dit du remitterats.

Själva utredningen består av 5-6 besök hos barnläkare/legitimerad psykolog, sammanlagt under cirka 2-3 veckors tid. Om föräldrarna önskar kan skolan få återlämning av utredningsresultaten hos oss.

Efter genomgången utredning kan vi erbjuda medicinering mot koncentrationssvårigheter om det är aktuell. I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på Huddinge BUMM. Medicinering mot koncentrationssvårigheter sker alltid på barnets och föräldrarnas initiativ och ska vara kombinerad med andra psykopedagogiska insatser.