Vanliga frågor

    • Vad kostar ett besök?
     Besök för barn under 18 år är kostnadsfritt. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 400 kronor för läkarbesök, 400 kronor för sköterskebesök, 400 kronor för psykologbesök.
    • Ska man vara listad hos er?
     Nej, barnläkarmottagningarna listar inte sina patienter såsom vårdcentralerna, utan hos oss kan alla söka som behöver bedömning av barnläkare.
    • Behövs remiss för att komma till Huddinge BUMM?
     Enligt Region Stockholms krav i vårdavtalet för BUMM-mottagningar krävs det remiss för att komma till oss. Remissen måste vara utfärdad av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För ADHD-utredning krävs remiss från skolhälsovården.
    • Var måste man bo för att få komma till Huddinge BUMM?
     Det finns inga så kallade upptagningsområden längre utan alla barn och familjer i hela Sverige kan söka hos oss. Sedan 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka specialistvård över landstingsgränser.
    • Hur bokar jag tid?
     Ring mottagningen på telefontiden och prata med en av våra barnsjuksköterskor. Tfn 08-460 076 40, måndag-torsdag 08.00-11.30 och 13.00-14.15, fredag 08.00-10.00.
    • Hur av- och ombokar jag min tid till barnläkarmottagningen?
     Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar tfn 08-460 076 40, måndag-torsdag 08.00-11.30 och 13.00-14.15, fredag 08.00-10.00 eller via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster 1177 .
    • Vad händer om vi uteblir från ett bokat besök?
     Om ni uteblir eller avbokar mindre än 24-timmar innan besöket debiteras detta med 400 kronor för läkarbesök, 400 kronor för sjuksköterskebesök, 400 kronor för psykologbesök.
    • Hur får jag ett nytt recept?
     Om du vill att vi ska förnya recept på ett läkemedel som vi förskrivit tidigare till ditt barn kan du be om detta per telefon eller via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster 1177
    • Tar ni blodprover på barn?
     Om blodprovsanalyser är nödvändiga för en utredning kan våra erfarna barnsjuksköterskor göra detta på mottagningen, oftast i samband med besöket. Att ta blodprover på barn görs endast om det finns goda skäl, och på barnens villkor.
    • Har ni akuta tider?
     Vi har akuta tider varje dag. Dessa prioriteras framförallt till små barn med infektioner och de barnen som redan går hos oss för till exempel astma. Dessa besök bokas per telefon.
    • Tolk?
     Om du behöver tolk måste du meddela oss det, i god tid, innan ditt besök.