Nyheter

Ökad säkerhet
Enligt rekommendation från Region Stockholm är det viktigt att du som besöker oss inte har varit exponerad för covid-19 genom nära kontakter under de senaste sju dagarna