Nyheter

Vi följer Region Stockholms rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Om du har feber, hosta, snuva eller halsont ska du stanna hemma och boka om din tid.