Vårt team

Flera barnsjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare jobbar kvar på nya Huddinge BUMM sedan Astrid Lindgrens Barnsjukhus har stängt mottagningen i slutet av augusti. Teamet förstärks av barnläkare från Globen BUMM och kommer redan under hösten byggas på med nyrekryteringar. Initialt kommer vi ha en något mindre bemanning men inom ett år förväntas vi vara en styrka på 5-7 läkare och lika många sjuksköterskor samt 3-4 psykologer.

Hans De Keyzer, barnläkare
Petra Verbovszki, barnläkare, barnallergolog
Marie Sallamba, barnläkare
Elisabeth van de Leur, leg psykolog (föräldraledig)
Annika Liljegren, Verksamhetschef
Lotta Stigsdotter, barnsjuksköterska
Carina Bendes, barnsjuksköterska
Edwige, undersköterska
Stephanie, leg psykolog
Christoffer Winald, leg psykolog
Lena Catry, barnläkare
Eva Larsson, leg psykolog
Stina Bergqvist, barnsjuksköterska
Paula, Verksamhetssamordnare
Lina Cifuentes, barnsjuksköterska
Madeleine, Verksamhetssamordnare
Peggy, leg psykolog
Mirja Vetander, barnläkare, barnallergolog