Intyg

Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Avgiftsfria intyg, exempel:

Försäkringskassan
Alla intyg som försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:

  • Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
  • Handikappersättning och vårdbidrag

Avgiftsbelagda intyg, exempel:

Kommun eller stadsdelsnämnd
Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämnd. Exempel på intyg är:

  • Förskola och skolgång: 375 kr
    Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation

Behandlingshjälpmedel och läkemedel

  • Intyg om innehav inför resa: 375 kr

Reseåterbud

  • Reseåterbud: 375 kr

Läs mer om intyg i 1177 Vårdguiden Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning i stockholms län