Inför ditt besök

Vi följer Region Stockholms rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Om du har feber, hosta, snuva eller halsont ska du stanna hemma och boka om din tid.

Avsatt tid för besöket är vanligtvis 20-25 minuter om inget annat har angivits.

För att ni ska få ut så mycket som möjligt av besöket är det bra om ni förbereder er genom att fundera på följande:
• Behöver ni tolk? Kontakta oss i så fall snarast via 1177.se eller på telefon: 08-46007640
• Vad är viktigast för er att diskutera med läkare eller sjuksköterska?
• Behöver ni förnya recept eller hjälpmedel?
• Behöver ni intyg?
• Om du vill förbereda ditt barn inför besöket finns flera fina bildspel på södersjukhusets hemsida titta gärna på bildspelet Läkarbesök

Vid besöket
• Kom gärna tio minuter före besöket.
• Ta nummerlapp och invänta din tur. En sköterska kommer att ta emot och registrera ert barn, samt väga och mäta vid behov.

Övrig information
• Av- ombokning kan du göra dygnet runt via 1177.se eller på telefonnummer 08-460 07640.

Avgifter
Besöket är avgiftsfritt för patienter under 18 år. Uteblivet besök och sent återbud (mindre än 24 timmar före det planerade besöket) debiteras med 400 kr.

SMS-påminnelse
Vi använder oss av SMS-påminnelse vid våra bokade besök. Om du inte vill ha SMS-påminnelse, meddela oss via telefon eller via 1177, e-tjänster.

Nationella kvalitetsregister
Vi registrerar patientuppgifter (främst diagnos och behandling) i Luftvägsregistret och BORIS (Barn Obesitas Registret I Sverige). Det är kvalitetsregister som är till för att förbättra vården. Prata med oss om du inte vill att vi ska registrera ert barns uppgifter.