Inför ditt besök

Vi följer Region Stockholms rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid 19. Om du har feber, hosta, snuva eller halsont ska du stanna hemma och boka om din tid. Endast en vårdnadshavare/medföljande får närvara under besöket om inte annat är överenskommet. Vi ber att syskon stannar hemma.

Avsatt tid för besöket är vanligtvis 20-25 minuter om inget annat har angivits.

För att ni ska få ut så mycket som möjligt av besöket är det bra om ni förbereder er genom att fundera på följande:
• Behöver ni tolk? Kontakta oss i så fall snarast via 1177.se eller på telefon: 08-46007640
• Vad är viktigast för er att diskutera med läkare eller sjuksköterska?
• Behöver ni förnya recept eller hjälpmedel?
• Behöver ni intyg?
• Om du vill förbereda ditt barn inför besöket finns flera fina bildspel på södersjukhusets hemsida titta gärna på bildspelet Läkarbesök

Vid besöket
• Kom gärna tio minuter före besöket.
• Ta nummerlapp och invänta din tur. En sköterska kommer att ta emot och registrera ert barn, samt väga och mäta vid behov.

Övrig information
• Av- ombokning kan du göra dygnet runt via 1177.se eller på telefonnummer 08-460 07640.

Avgifter
Besöket är avgiftsfritt för patienter under 18 år. Uteblivet besök och sent återbud (mindre än 24 timmar före det planerade besöket) debiteras med 400 kr.

SMS-påminnelse
Vi använder oss av SMS-påminnelse vid våra bokade besök. Om du inte vill ha SMS-påminnelse, meddela oss via telefon eller via 1177, e-tjänster.

Nationella kvalitetsregister
Vi registrerar patientuppgifter (främst diagnos och behandling) i Luftvägsregistret och BORIS (Barn Obesitas Registret I Sverige). Det är kvalitetsregister som är till för att förbättra vården. Prata med oss om du inte vill att vi ska registrera ert barns uppgifter.