För vårdgivare

Vi arbetar i journalsystemet Take Care.

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting

Basuppdrag

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning har inte ett akutuppdrag men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag. Barn och ungdomar som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn och ungdomar som ska tas emot på vår  barn- och ungdomsmedicinska mottagning finns beskrivet på webbplatsen Viss.nu.

Mejladress (avsedd för vårdgivare):

info@huddingebumm.se (OBS maila ej person- eller patientuppgifter!)

Tilläggsuppdrag

  • Utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD.
  • Vi tar emot neuropsykiatriska remisser för patienter från 4 till och med 17 år.

Finns det tecken på svårare psykiatrisk problematik eller frågeställning kring autismspektrumtillstånd hänvisar vi till BUP.

Mejladress (avsedd för vårdgivare):

info@huddingebumm.se