För patienter

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Vi utreder, behandlar och följer även upp barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD.

För en utredning av eventuell AD(H)D-diagnos tar vi gärna emot en remiss från vanligtvis skolan vilken ska innehålla:

  • Pedagogisk beskrivning från förskolan/skola
  • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
  • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Familjer som väntar på utredning på annan mottagning men som vill utredas hos oss kan be den mottagning att skicka remissen vidare till oss. Vi har just nu mycket korta väntetider (1-2 månader)