Barnläkarmottagning

Huddinge Barn- och ungdomsmedicinska mottagning är en specialistmottagning. Den har tidigare drivits inom landstingets regi (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) men den drivs från september 2019 privat, som systermottagning till Globen BUMM.

Här hjälper vi barn mellan 0-17 år. Vi tar emot barn och ungdomar som kommer till oss på remiss vanligen från BVC, skola eller vårdcentral. Om ditt barn inte har en remiss och du som vårdnadshavare själv kontaktar oss gör våra barnsjuksköterskor en kvalificerad bedömning av vårdnivån, det vill säga om ni ska komma till oss eller ska hänvisas till en annan vårdinstans. Utifrån bedömningen prioriterar vi hur snart ditt barn behöver få specialistvård.

Vi utför pricktest och lungfunktionstest (spirometri) vid behov. Att ta blodprover på barn görs endast när det finns goda skäl och på barnens villkor.

För de barn under 1 år som redan går på mottagningen kan vi, om tid finns, erbjuda akuttider för bedömning av till exempel astma. Dessa tider bokas samma dag. Dessa tider kommer inte vara aktuella första startveckan september 2019 dock.